Jesteśmy dla Waszych dzieci!

GALERIA
RODO

Najnowsze wiadomości

ZEBRANIE Z RODZICAMI

INFORMACJA
Dnia 13 września 2023 r (środa) o godzinie 17:00 odbędą się zebrania z rodzicami.
Zapraszamy serdecznie.

Nasza kadra

W przedszkolu zatrudnieni są specjaliści przygotowani do pracy z dziećmi o kierunku pedagogika wczesnoszkolna, terapia pedagogiczna, logopedia ,surdopedagogika, oligofrenopedagogika, którzy stosują nowatorskie metody pracy z zakresu wychowania muzycznego, plastycznego, wychowania poprzez literaturę dziecięcą, teatr oraz ruch i aktywność dzięki różnego rodzaju zabawom.

Monika Bazan

Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna – studia licencjackie. W trakcie studiów II stopnia specjalność: edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z elementami logopedii.

Lucyna Cichos

Pedagogika przedszkolna z logopedią. Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna – studia magisterskie

Barbara Gregorczyk

Wczesnoszkolna edukacja zintegrowana i pedagogika przedszkolna – studia magisterskie
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
(oligofrenopedagogika) – studia podyplomowe

Agnieszka Jarząbek

nauczyciel logopeda

Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne – studia magisterskie
– logopedia
– studia podyplomowe
– terapia pedagogiczna
– studia podyplomowe
– diagnosta KOGS, KOSF,SWM
– terapia ręki

Mateusz Jasiok

Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna – studia magisterskie

Ks. Paweł Kaczmarczyk

Teologia kapłańska z przygotowaniem pedagogicznym – studia magisterskie

Agnieszka Lebek

Edukacja przedszkolna – studia magisterskie
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z integracją sensoryczną – studia podyplomowe

Marta Mośny

Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i edukacja przedszkolna – studia magisterskie
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z integracją sensoryczną – studia podyplomowe
Zarządzanie w oświacie – studia podyplomowe

Paulina Opuchlik

Nauczanie początkowe i wychowanie przedszkole – studia magisterskie

Ewelina Piątkowic

Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna – studia magisterskie

Anna Skrzydlewska

Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna – studia magisterskie

Agnieszka Rekus

Nauczanie początkowe z wychowaniem przedszkolnym – studia magisterskie
Oligofrenopedagogika – kurs kwalifikacyjny
Surdopedagog – kurs kwalifikacyjny

Agata Siwy

Pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne – studia licencjackie. W trakcie studiów II stopnia specjalność: edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z elementami logopedii.

Joanna Szczecina

Pedagogika wczesnoszkolna – studia magisterskie
Oligofrenopedagogika – studia podyplomowe
Surdopedagog – studia podyplomowe

Wiktoria Wojewodzic

Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna – studia magisterskie
Oligofrenopedagogika – studia podyplomowe

Patrycja Wolnik

Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne – studia magisterskie
Organizacja i zarządzanie oświatą – studia podyplomowe

Małgorzata Kocot

Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna – studia magisterskie
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
(oligofrenopedagogika)
– studia podyplomowe
Pedagogika specjalna w zakresie edukacji i rewalidacji osób z autyzmem oraz zespołem Aspergera
– terapia ręki
– komunikacja alternatywna ACC
– komunikacja alternatywna Makaton
– I, II i III stopień
W trakcie studiów podyplomowych
– logopedia kliniczna

Skontaktuj się z nami