Kadra

Dyrektor Przedszkola: mgr Bożena Gruca
Pedagogiczne studia magisterskie z zakresu Wychowania Przedszkolnego i Nauczania Początkowego
Podyplomowe studia – Zarządzanie w Oświacie
Podyplomowe studia – Tyflopedagogika
Podyplomowe studia – Sztuka w Szkole – Muzyka i Plastyka
Kurs Kwalifikacyjny    – Terapia Pedagogiczna
Wicedyrektor: mgr Patrycja Wolnik
Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne – studia magisterskie
Organizacja i zarządzanie oświatą – studia podyplomowe
Monika Bazan
Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna – studia licencjackie. W trakcie studiów II stopnia specjalność: edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z elementami logopedii.
Lucyna Cichos
Pedagogika przedszkolna z logopedią. Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna – studia magisterskie
Barbara Gregorczyk
Wczesnoszkolna edukacja zintegrowana i pedagogika przedszkolna – studia magisterskie
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną 
(oligofrenopedagogika) – studia podyplomowe
Agnieszka Jarząbek
nauczyciel logopeda
Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne – studia magisterskie
– logopedia 
– studia podyplomowe
– terapia pedagogiczna 
– studia podyplomowe
– diagnosta KOGS, KOSF,SWM
– terapia ręki
Mateusz Jasiok
Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna – studia magisterskie
Ks. Paweł Kaczmarczyk
Teologia kapłańska z przygotowaniem pedagogicznym – studia magisterskie
Agnieszka Lebek
Edukacja przedszkolna – studia magisterskie
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z integracją sensoryczną – studia podyplomowe
Marta Mośny
Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i edukacja przedszkolna – studia magisterskie
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z integracją sensoryczną – studia podyplomowe
Zarządzanie w oświacie – studia podyplomowe
Paulina Opuchlik
Nauczanie początkowe i wychowanie przedszkole – studia magisterskie
Ewelina Piątkowic
Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna – studia magisterskie
Anna Skrzydlewska
Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna – studia magisterskie
Agnieszka Rekus
Nauczanie początkowe z wychowaniem przedszkolnym – studia magisterskie
Oligofrenopedagogika – kurs kwalifikacyjny
Surdopedagog – kurs kwalifikacyjny
Agata Siwy
Pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne – studia licencjackie. W trakcie studiów II stopnia specjalność: edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z elementami logopedii.
Joanna Szczecina
Pedagogika wczesnoszkolna – studia magisterskie
Oligofrenopedagogika – studia podyplomowe
Surdopedagog – studia podyplomowe
Wiktoria Wojewodzic
Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna – studia magisterskie
Oligofrenopedagogika – studia podyplomowe
Małgorzata Kocot
Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna – studia magisterskie
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną 
(oligofrenopedagogika) 
– studia podyplomowe 
Pedagogika specjalna w zakresie edukacji i rewalidacji osób z autyzmem oraz zespołem Aspergera 
– terapia ręki
– komunikacja alternatywna AAC
– komunikacja alternatywna Makaton 
– I, II i III stopień 
W trakcie studiów podyplomowych 
– logopedia kliniczna