Opłaty

Opłata za przedszkole:

Stawka żywieniowa wynosi:

Śniadanie 3,00zł

Obiad 5,00

Podwieczorek 2,00zł

Razem 10 zł/dzień

Przedszkole zapewnia bezpłatną realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego do 6 godzin dziennie. Każda następna rozpoczęta godzina wynosi 1,30 zł.

Dzieci 6-letnie nie płacą za godziny ponad podstawę programową.

Rodzic jest zobowiązany uiścić należność w terminie do 10 dnia każdego miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym (np. za wrzesień płatność uiszczamy do 10 października).

Informację o płatności otrzymają państwo na początku każdego miesiąca na pocztę e-mail.

Prosimy wpłacać dokładną kwotę, która będzie podana (nie zaokrąglamy do pełnej kwoty!!!)

KONTO OPŁAT ZA PRZEDSZKOLE

(posiłki + godziny)

47 1090 1825 0000 0001 4381 4064

Santander Bank Polska SA

Tytuł przelewu: imię i nazwisko dziecka, grupa.