Zajęcia

BASEN

Zajęcia na basenie w Parku Wodnego odbywają się  raz w tygodniu (z podziałem na grupy) w każdy wtorek o godzinie 14:15 ( zbiórka 14:00) dla  dzieci 5-6 letnich. 

Zabawy i ćwiczenia w wodzie prowadzone są przez instruktora – ratownika. 

Grupy basenowe liczą do 10 dzieci zgodnie ze względami bezpieczeństwa i odpowiednimi przepisami. Są one jednorodne pod względem wieku i poziomu umiejętności pływackich. W nauczaniu grupowym istnieje możliwość prowadzenia współzawodnictwa i realizowania zadań natury wychowawczej, takich jak: kształtowanie koleżeńskości, odwagi, ambicji czy silnej woli.

Zajęcia polegają na intensywnych, ciekawych ćwiczeniach i zabawach oswajających z wodą urozmaiconych zabawkami, elementami pomocniczymi do nauki pływania: deski, makarony. Wszelkie ćwiczenia i zabawy są wyjaśniane i demonstrowane przez instruktora. 

JUDO

Program zajęć ruchowo – rozwojowych z elementami judo dla dzieci w wieku przedszkolnym to zajęcia w przeważającej części opierające się na grach i zabawach ruchowych, co pozwala na wszechstronny rozwój psychomotoryczny dzieci. Zajęcia są ogólnorozwojowe z elementami Judo. Gimnastyka oraz wiele ćwiczeń koordynacyjnych. Duży nacisk kładziemy na naukę miękkiego upadania, chcemy aby dzieci nauczyły się bezpiecznie upadać. Jest to pewnego rodzaju wprowadzenie do tego pięknego sportu jakim jest JUDO.

Zajęcia z elementami judo dla najmłodszych powodują rozładowanie nadmiernej energii spowodowanej dużą aktywnością układu nerwowego charakterystyczną dla dzieci w wieku od 4 do 8 lat.

Zajęcia ruchowo rozwojowe z elementami judo są bardzo dobrym przygotowaniem do uprawiania każdej dyscypliny sportu, a także receptą na wychowanie zdrowych i silnych dzieci zarówno fizycznie i psychicznie.