Dzielne Zuchy

Grupa dzieci 4,5,6-letnie
Wychowawcy: mgr Mateusz Jasiok mgr Barbara Gregorczyk.