Opis

Tęczowe Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 24 w Tarnowskich Górach położone jest w Strzybnicy, w zielonej części Tarnowskich Gór w pobliżu lasu, parku, w spokojnej okolicy. Otoczone jest dużym ogrodem wyposażonym w urządzenia oraz sprzęty do rekreacji ruchowej i zabaw dzieci na powietrzu.

W przedszkolu funkcjonuje 8 oddziałów w tym dwa  integracyjne zapewniający opiekę i edukację dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Oddziały umieszczone są w salach zajęć z łazienkami, które dostosowane są odpowiednio do wieku dzieci.

Placówka posiada również nową salę do zajęć ruchowych i  terapii SI oraz sprzęt muzyczny z nagłośnieniem, a także bogatą gamą instrumentów do prowadzenia zajęć ruchowo-tanecznych z elementem śpiewu.


Przedszkole posiada gabinety terapeutyczne wyposażone w pomoce do zajęć indywidualnych i zespołowych z dziećmi oraz bogatą bazę literatury dziecięcej.

W przedszkolu zatrudnieni są specjaliści przygotowani do pracy z dziećmi o kierunku pedagogika wczesnoszkolna, pedagogiczna, terapia, logopedia ,surdopedagogika, oligofrenopedagogika, którzy stosują nowatorskie metody pracy z zakresu wychowania muzycznego, plastycznego, wychowania poprzez literaturę dziecięcą, teatr oraz ruch    i aktywność dzięki różnego rodzaju zabawom.

Współpracujemy z rodzicami organizując spotkania, zajęcia otwarte, pikniki w plenerze, wycieczki itp.

Systematycznie przygotowujemy dzieci do konkursów, jak i organizujemy na terenie placówki między przedszkolne gminne przeglądy mające na celu promowanie edukacji przedszkolnej.

Placówka organizuje również wycieczki z dziećmi do teatru, Muzeum Chleba, kina, wycieczki Ciuchcią Martusią, do  ciekawych miejsc przyrodniczych i edukacyjnych w porozumieniu z rodzicami.

Współpracujemy również z grupami teatralnymi, które odwiedzają nasze przedszkole, Z Klubem Gaja oraz z Tarnogórskim Centrum Kultury.

Zapraszamy ciekawe postacie z różnych dziedzin, które wzbogacają program wychowania przedszkolnego swoją wiedzą i doświadczeniem.

Proponujemy również zajęcia dodatkowe na życzenie rodziców takie jak angielski, JUDO, taniec.