Promyczki

Grupa dzieci 4 i 5 letnie
Wychowawca: mgr Agnieszka Lebek