Różyczki

Grupa dzieci 3-letnich
Wychowawcy: lic Monika Bazan, lic Agata Siwy.