Specjaliści

W przedszkolu zatrudnieni są specjaliści przygotowani do pracy z dziećmi o kierunku pedagogika wczesnoszkolna, terapia pedagogiczna, logopedia ,surdopedagogika, oligofrenopedagogika, tyflopedagogika, którzy stosują nowatorskie metody pracy z zakresu wychowania muzycznego, plastycznego, wychowania poprzez literaturę dziecięcą, teatr oraz ruch i aktywność dzięki różnego rodzaju zabawom.